چیزی شبیه شعر
چیزی شبیه شعر

پیاده‌روی شاه توت و باران

در گوشه‌ای کشیک دستانم را می‌کشیدم که داشتند غنچه‌ای تازه شکفته را می‌بوییدند. و پاهایم را دیدم که طعم‌زمین را چشیدند بی خود نبود که

ادامه مطلب »