وقتی حالم بد بود.
وقتی حالم بد بود.

وقتی آرزویی نداشتم

یک روز سرد‌پاییزی  در سال ۱۳۹۹ که از قضا دوشنبه بود، همسرم سرکار رفته‌بود و بچه‌ها خوابیده بودند و من از بی‌خوابی در رختخواب غلت

ادامه مطلب »