کلمه برداری
کلمه برداری

کلمه‌برداری و یادداشت‌نویسی با رمان شب‌هول

«حائل-فرورفته-مضراب-لرزان-اعماق‌گلو-بوی‌ماندگی-کهنگی و اندوه-روح-کوک-صدایش گم شد- زلال-زمزمه‌ای مویه‌وار-شادمانی-رها-تنفسی ناموزون-بی‌هدف-پرسه-بوی‌نا-خرت و پرت-هوای تاریک و روشن-محفوظ» در اعماق‌گلویم بوی‌ماندگی و کهنگی حس می‌کنم. بویی که از روحم با

ادامه مطلب »