مرور کتاب
مرور کتاب

مردی برای تمام فصول

مِهر ایرج پزشک‌زاد در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ بر دلم افتاد. با دوست عزیزم مریم‌جان کشفی قرار گذاشتیم که از ابتدای سال ۰۳ هر ماه سراغ

ادامه مطلب »