فروردین ۱۴۰۳(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)
احساسات

جذاب فراموش‌شده

او خویش‌ترین خویش من است ولی تابه‌حال درباره‌اش چیزی به کسی نگفته‌ام. البته خودم هم تازه متوجه این خویشاوندی شده‌ام. شما که غریبه نیستید، هزارکار

ادامه مطلب »